> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. února 2009 v 10.48 hod.

K očekávaným zmenám v pojišťovnictví (Eva Trojanová)

Rozhovor s T. Prouzou, náměstkem ministra financí............................................................3

Experti ukončili práce na důchodové reformě (red)............................................................3

Politika EU v oblasti finančních služeb pro roky 2005-2010 (Dieter Pscheidl).................4

Národní zpráva ČAP o trhu pojištění odpovědnosti za škodu v ČR za rok 2004

(Ing. Václav Zikán)................................................................................................................6

Valná hromada Grémia Alarm (AGA)...................................................................................7

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Mgr. Miroslav Langhammer,

Ing. Jana Pospíšilová)...........................................................................................................8

Pojištění elektroniky a likvidace škod (Ing. Martin Liška).................................................10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................11

Pojišťovnictví a nanotechnologie - nové příležitosti a rizika (Ing. Václav Kodiš).............12

Pojištění přerušení provozu následkem požáru (Gerhard Hůrek).....................................13

Nejzávažnější katastrofy ve světě v roce 2004 (Ing. Michal Škorpil)..................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Setkání odborníků pro boj s pojistným podvodem v Trenčíně

(doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.)........................................................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: K otázce podvodů v oblasti pojišťovnictví

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................17

Rumunský pojistný trh na cestě do EU (Vladimír Pidchart)..............................................17

Účastníci porad (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.).............................................................18

Velké pojistné události: Požár barokní zbrojnice na Vyšehradě (Josef Hrubeš).................19

CONTENTS

Expected changes in the insurance industry (Eva Trojanová)

Experts finished work on retirement reform (red)

EU policy in the sphere of financial services in years 2005 to 2010 (Dieter Pscheidl)

ČAP National Report on loss liability insurance market in the Czech Republic in 2004

(Václav Zikán) Gremium Alarm General Assembly (red)

INFO from the European Union (Josef Čížek, Miroslav Langhammer u Jana Pospíšilová) Insurance coverage of electronics and loss assessment (Martin Liška) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Insurance business and nanotechnology - New opportunities and risks (Václav Kodiš) Insurance of business interruption due to fire (Gerhard Hurek) Most severe natural catastrophes in the world in 2004 (Michal Skorpil) By wire (Eva Trojanová)

Meeting of specialists involved in the battle against insurance fraud in Trenčín (Milan Šulista) Practice, Disputes, Standpoints: As to the issue of fraud in the insurance sphere

(Vlasta Miklušáková) Romanian insurance market on the way to the EU (Vladimír Pulchart) Participants of meetings (Miroslav Stránský ) Big insured losses: Fire of a baroque armoury in Vyšehrad (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz