> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. února 2009 v 10.49 hod.

18. konference evropských pojistných dozorů (Eva Trojanová)...........................................3

Prezident CAP navštívil Slovensko (eva)...............................................................................4

Přehled používaných pojmů v GIS (Ing. Ivo Bánovský)........................................................5

Jak hodnotí význam nové dohody o spolupráci s CAP

jsme se zeptali ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního

prezidia CR JUDr. Petra Zeláska (Eva Trojanová).............................................................7

Představujeme vám: JUDr. Václava Hbniga - nového předsedu sekce pojištění

motorových vozidel ČAP (Tereza Fricovu. Eva Trojanová) .................................................8

Pojišťovna roku 2004 (eva).....................................................................................................8

SYREZ - Systém registrovaného zabezpečení (doc. RNDr. Milan Šulista. CSc.)................9

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek. Mgr. Miroslav Langhammer,

Ing. Jana Pospíšilová).........................................................................................................10

Katastrofy a pojištěné škody z katastrof v roce 2004 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.).....12

Slovensko - SOLVIT odstraňuje obchodní překážky na trhu hasicích přístrojů (číž.)... 14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk - dopravce (JUDr. Jaroslava Sulcová).......................17

Právě vyšlo: /. Vademecum pojišťovacího makléře (Zdeněk Kutina)

2. Pojišťovací zprostředkovatelé (Jiří Adolt. Petr Suchánek)...........................17

Žena - manažerka rodiny (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)............................................18

Velké pojistné události: Stavební havárie domu U Verdugů (Josef H rubeš).......................19

CONTENTS

18th Conference of European Insurance Supervisors (Eva Trojanová)

ČAP President visited Slovakia (eva)

List of terms used in GIS (Ing. Ivo Bánovský)

We interviewed the director of the Czech Republic Police Presidium - Office

of Criminal Police and Investigation Services - colonel Dr. Petr Želásek (Eva Trojanová) Introducing a new Chairman of CAP section (Tereza Fricova a Eva Trojanová) Insurance company of the year 2004 (eva)

SYREZ - System of registered security (doc. RNDr. Milan Šulista) INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek, Mgr. Miroslav Langhammer,

Ing. Jana Pospíšilová) Catastrophes and insured losses from catastrophes in 2004 (doc. Ing. Ducháčková, CSc.) Slovakia - SOLVIT clears business obstacles in the fire extinguishers market (číž) From among the new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit - carrier (JUDr. Jaroslava Sulcová) Just published: /. Vademecum of insurance broker (Zdeněk Kutina)

2. Insurance intermediaries (Jiří Adolt, Petr Suchánek) Big insured losses: Construction accident of the house U Verdugů (Josef H rubeš) Woman - The family manager (doc. Ing. Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz