> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 11.17 hod.

Obecně k novele zákona o pojišťovnictví provedené zákonem č. 39/2004 Sb.

(JUDr. Věra Skopová, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...........................................................3

Pravidla pro pojišťovací zprostředkovatele (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)........................5

Regulace technické úrokové míry (Radim Dohnal)...............................................................7

Kam kráčíš, soukromé zdravotní pojištění? - /. část (Ing. Vladimír Stehno)......................8

Podpora zemědělského pojištění pro rok 2004 (Tisková zpráva PGRLF)............................9

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Mgr. Miroslav Langhammer,

PhDr. Monika Odstrčilová, Ing. Jana Pospíšilová).............................................................10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................12

Mezinárodní setkání aktuárů v Praze (Josef Lukášek).......................................................13

Účetní standard pro pojistné smlouvy IFRS4 - pokrok nebo zklamání?

(RNDr. Jiří Fialka, Ph.D., Ing. Mgr. Judita Říhova)...........................................................14

Cestovní pojištění se vyplatí i po vstupu ČR do EU (Jaroslav Král).................................15

Komerční prezentace............................................................................................................16

Jaký byl Pragoalarm - Pragosec 2004? (Ing. Zdeněk Veiner).............................................17

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Náklady na výživu pozůstalým (JUDr. Jaroslava Šulcova)......18

Představujeme vám úvěrovou pojišťovnu Atradius (eva)..................................................18

Velké pojistné události: Havárie lanové dráhy na Petřín (Josef Hrubeš)...........................19

CONTENTS

General talk on the Insurance Act as amended by Act No. 39/2004 Coll.

(Věra Skopová, Jaroslav Mesršmíd) Rules for the insurance intermediaries (Jaroslav Mesršmíd) Regulation of the technical rate of interest (Radim Dohnal) What is the private health insurance heading for? (Vladimír Stehno) Grant-in-aid of the agricultural insurance in 2004 (Press release) INFO from the European Union

(Josef Čížek, Miroslav Langhammer, Monika Odstrčilová, Jana Pospíšilová) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Actuaries, meeting in Prague (Josef Lukášek) IFRS4 Insurance Contract - Progress or disappointment?

(Jiří Fialka, Ing. Mgr. Judita Říhová) Travel insurance is worth it even after the Czech Republic has entered the EU (Jaroslav Král) What was the Pragoalarm - Pragosec 2004 like? (Zdeněk Veiner) By wire (Eva Trojanová)

Practice, disputes, standpoints: Mourners nourishment allowances (Jaroslava Sulcová) Introducing a credit insurance company Atradius Big insured losses: Accident of the Petřín cableway (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz