> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 13.48 hod.

Jak a proč ovlivňují katastrofy ceny pojištění (Eva Trojanová)...........................................3

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po deregulaci cen pojistného

(JUDr. Ing. Jakub Hradec)....................................................................................................4

Připravovaná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

(JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl)....................................................................6

Představujeme vám sekci pojištění motorových vozidel CAP (Eva Trojanová)...............10

Problematika navracení nalezených vozidel (JUDr. Vlastimil Pršal)................................12

Odpovědnost za škodu při střetu vozidel (JUDr. Pavel Busta)...........................................13

Výběr ze statistického přehledu o nehodovosti v silničním provozu na území ČR

za rok 2002.........................................................................................................................14

Předběžné výsledky CAP za rok 2002 (Tisková zpráva ČAP).............................................16

Z krátké historie vývoje Slovenské kanceláře pojistitelů (Eva Trojanová).......................17

Pozvánka na PRAGOALARM 2003...................................................................................17

Mzdová diferenciace zaměstnanců v roce 2001 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...............18

Recenze (Mgr, Petr Franěk. Ph.D.)........................................................................................18

Telegraficky............................................................................................................................19

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................19

CONTENTS

How and why do the catastrophes influence the prices of insurance?

Interview with the ČAP President Vladimír Mráz (Eva Trojanová) Development of motor third party liability insurance after the deregulation

of insurance premium rates (Jakub Hradec) The Amendment to the Motor Third Party Liability Insurance Act in process

of preparation (Jana Čechová, Vladimír Přikryl) We introduce the ČAP Motor Vehicle Insurance Section (Eva Trojanová) Problems of returning of found vehicles (Vlastimil Pršal) Liability for harm by the clash of vehicles (Pavel Busta)

Selection from the statistical review on traffic accident rate in the Czech Republic in 2002 Preliminary results of the ČAP members in 2002 From the short history of the Slovak Insurers Office (Eva Trojanová) Invitation to PRAGOALARM 2003

Differentiation of employees, wages in 2001 (Jaroslav Mesršmíd) Book review prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc: Capital adequacy ration in finance

and solvency in insurance By wire (Eva Trojanová) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz