> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 13.58 hod.

Ohlédnutí za rokem 2002 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).....................................................3

Nové trendy v pojištění vážnych chorob (Ing. Rudolf Voborský)..........................................4

Okna „pojišťovnictví" dokořán (Ing. Mariin Diviš)..............................................................6

Právo v Evropské unii a jeho dopady na pojištění právní ochrany - /. část

(Peter Wiegand).....................................................................................................................7

Kauza vícenásobné vypjaty za zničené WTC (Olga Melcherová)........................................9

IPB Pojišťovna, a.s. + ČSOB Pojišťovna a.s. = ČSOB Pojišťovna a.s.............................10

Jak dál v krytí rizik terorismu? (Lukáš Čížek)....................................................................11

Jaký byl 2. ročník veletrhu ISET 2002? (Ing. Zdeněk Meiner)............................................12

První mistrovství ve vyprošťování osob z aut (Ivo Havlík)................................................13

8 nejvýznamnějších katastrof způsobených lidským činitelem v roce 2001 (Sk).............13

Vývoj a přístup států k regulaci pojišťovnictví (Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...................14

Aktuality ze zahraničí...........................................................................................................16

Specifické rysy pojistného trhu v Irsku (Ing. Jiří Janata, CSc.).........................................16

PIA má nového prezidenta (JK)...........................................................................................17

Soutěž o 100 nejlepších výročních zpráv roku 2001 (Tiskové sdělení ČAP)......................17

Spolupráce dozorů stvrzena podpisem (zrn).......................................................................18

Z české judikatury: Zpronevěra peněz klientů obchodními zástupci

(JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................................................................18

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Nezapomínat, ale umět zapomenout (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)...........................19

CONTENTS

Looking back at the year 2002 (Jaroslav Mesršmíd)

New trends in serious disease insurance (Rudolf Voborský)

EU Law and its impact on legal protection insurance (Peter Wiegand)

The cause of multiplied payment for the damage of WTC (Olga Melcherová)

IPB Pojišťovna, a.s. plus ČSOB Pojišťovna a. s. equals ČSOB Pojišťovna a. s.

How to reassume in terrorism risks coverage? (Lukáš Čížek)

What was the second year of ISET fair trade like? (Zdeněk Veiner)

First championship in disengaging of persons from vehicles (Ivo Havlík)

Major man-made catastrophes in 2001 (Sk)

Development and states, approach towards the control of insurance (Eva Ducháčková)

Specific characteristics of the insurance market in Ireland (Jiří Janata)

PIA has a new president (JK)

100 Best 2002 Annual Reports competition (eva)

Cooperation between supervisory authorities has been confirmed (zm)

From among Czech court awards: Insurance fraud committed by insurance brokers

(Jiřina Kotrbatá) By wire (eva) Not to forget, but know how to forget (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz