> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. února 2009 v 13.59 hod.

Evropská unie, právo a pojištění právní ochrany (Eva Trojanová).....................................3

(Rozhovor s členkou představenstva a ředitelkou D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.,

Jitkou Pokornou Chizzolou)

40 procent klientů pojišťoven již obdrželo plnění z povodní (Tisková zpráva ČAP)..........5

Hodnocení krizové situace při povodni 2002 z hlediska aktivit CHMU

(RNDr. Pavel Jovarwvič).......................................................................................................5

Jak nový účetní standard IFRS pro pojistné smlouvy ovlivní český pojistný trh?

(RNDr. Jiří Fialka, Ph.D.).....................................................................................................8

Asymetrie informací na pojistných trzích a genetické testy fing. Dušan Sídlo)...............10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................12

Reactions Awards 2002 (Lukáš Čížek)..................................................................................12

Soudní řízení o plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

(JUDr. Magdalena Wawerková, Mgr. Ing. Pavel Horák)....................................................13

Proti legalizaci odcizených vozidel v ČR (JUDr. Pavel Busta)...........................................15

Nová rámcová smlouva o spolupráci (JAM)........................................................................16

Výroční zasedání CEA v Lisabonu (JAM)...........................................................................16

Výsledky pojišťoven za 9 měsíců roku 2002 (Tiskové sdělení ČAP)...................................16

Shromáždění Asociace pojišťovacích agentů CR (JK).......................................................17

Konference GrECo International (PM)..............................................................................17

Po Praze má Benfield Greig pobočku i v Bratislavě (Lukáš Čížek)...................................17

Setkání v Kučišdorfské dolině (Eva Trojanová)...................................................................17

Výroční zasedání PIA 2002 v Portugalsku (PhDr. Jan Kábrt)...........................................18

V Praze zasedala Bernská unie (mh)...................................................................................18

Hold pozdravu (doe. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)..............................................................19

CONTENTS

European Union, Law and Legal Protection Insurance (Eva Trojanová)

40 per cent of insurance companies, clients have already received floods compensation

(ČAP Press release) Evaluation of the crisis situation while the floods in 2002 in view of the activities

of the Czech Hydrometeorological Institute (Pavel Jovanovič) How is the new IFRS accounting standard for insurance policies going to influence

the Czech insurance market? (Jiří Fiala) Asymmetry of information in insurance markets and genetic tests (Dušan Šidlo) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Reactions Awards 2002 (Lukáš Čížek) Suit on indemnity from motor vehicle liability insurance

(Magdalena Wawerková. Ing. Pavel Horák) Against the legalization of stolen vehicles in the Czech Republic (Pavel Busta) New General agreement on co-operation (JAM) CEA Annual meeting in Lisbon (JAM)

Insurance companies, results in first 9 months of 2002 (ČAP Press release) Assambly of the Czech Association of Insurance Agents (Ká) GrECo International Conference (PM)

Following Prague there is also a new Benfield Greig subsidiary in Bratislava (Lukáš Čížek) Meeting in Kuczisdorf lawland (Eva Trojanová) PIA 2002 Annual meeting in Potrugal (Jan Kábrt) Berne Union meeting in Prague (mh) Homage to a greeting (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz