> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.35 hod.

Pojištění majetku podraží nejen u nás (Eva Trojanová)..................................................... 3

K problematice právní úpravy pojistné smlouvy (JUDr. Věra Škopovd)...........................5

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatáj.........................................................8

POOL pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

(lng. Tomáš Kříž)................................................................................................................9

Statistiky na konci třetího čtvrtletí 2001 potvrzují konjunkturu leasingu v ČR

(JUDr. Jiří Puh)................................................................................................................ 10

Projekt Bezpečná lokalita (JUDr. Pavel Kocábek, JUDr. Tomáš Koníček)........................ 11

Spolupráce českého a německého dozorového orgánu v pojišťovnictví

(lng. Vojtěch Bidrman)...................................................................................................... 12

Vozidlo a pojištění: Nové dopravní značky (JUDr. Pavel Busta)....................................... 13

Kvalita v bezpečnostním průmyslu (lng. Zdeněk Veiner).................................................. 15

Nová verze webu Komory pojišťovacích makléřů (lng. Ivan Špirakus)........................... 16

Krátce z České asociace pojišťoven (čít)........................................................................... 16

Setkání redakčních rad (Eva Trojanová)............................................................................ 17

Fond pomoci, vzdělání, jakosti a prevence AGA (ZŠ)...................................................... 17

Telegraficky (et)................................................................................................................... 17

Ze života pojišťoven ČAP:

ČSOB pojišťovna, a.s., podporuje zdravotně postižené spoluobčany............................. 18

Nový náměstek v České pojišťovně (er) ........................................................................... 18

Inzerce.................................................................................................................................. 18

Pojistné podvody: Škodná ve vlastních řadách (JUDr. Aleš Čermák)............................... 19

Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru 2001

CONTENTS

Property insurance costlier not only in our country (Eva Trojanová)

On the issue of codification of the insurance contract (JUDr. Věra Škopová)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

POOL to operate in suretyship insurance covering travel agency bankruptcy

(lng. Tomáš Kříž) Statistics at the end of the third quarter of 2001 confirm leasing boom

in the Czech Republic (JUDr. Jiří Pulz) Project Safe site (JUDr. Pavel Kocábek. JUDr. Tomáš Koníček)

Cooperation between Czech and German supervisory authorities (Vojtěch Bidrman) Motor vehicles and insurance: New traffic signs (JUDr. Pavel Busta) Quality in the security business (lng. Zdeněk Veiner)

A new version of the Insurance Brokers Chamber web site (lng. Ivan Spirakus) In brief from the ČAP (číž.) Meeting of the editorial boards (Eva Trojanová) AGA aid, education, quality and prevention fund (ZŠ) By telegraph (eva)

From ČAP insurance companies' life Advertisement

Insurance fraud: Vermin within our own ranks (JUDr. Aleš Čermák) Supplement: 2001 annual index of Pojistný obzor (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz