> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.35 hod.

Jasné postoje České asociace pojišťoven {Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..........................3

Evropští pojistitelé čelí výzvám terorizmu (Tiskovéprohlášení CEA)...............................3

Pojistný svět čekají po útocích v USA velké změny (Ing. Marek Vích)..............................4

Konference o zaměstnaneckých důchodech (Ing. Rudolf Voborský)...................................6

Životní pojištění - zaměstnanecké důchody (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).....................6

Závěrečné poznámky o zaměstnaneckých důchodech (Markus Ruck)..............................7

Anketa: Rozvoj životního pojištění po daňových úpravách (Eva Trojanová)......................8

Ze života pojišťoven CAP:

Allianz pojišťovna, a.s., má novou členku představenstva.............................................. 12

Orange House (eva)......................................................................................................... 12

Nový ředitel Winterthur Life & Pensions pro oblast střední a východní Evropy (ml) ... 12

Mezinárodní pojišťovací koncern UNIQA (eva)............................................................. 13

Union pojišťovna převzala kmen neživotních pojištění Pojišťovny Universal................ 13

Generali polygon (eva)..................................................................................................... 13

Česká kancelář pojistitelů vyhlásila minimální sazby povinného ručení

pro rok 2000 (Eva Trojanová).......................................................................................... 14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)....................................................... 15

Vozidlo a pojištění: Silniční doprava a nehodovost (JUDr. Pavel Busta).......................... 16

K posledním událostem v činnosti odpovědnostního výboru CEA (ing. Václav Zikán)....... 18

Pojistné podvody: Pojistný podvod v cestovním pojištění (JUDr. Aleš Čermák)............... 19

CONTENTS

Clear positions of the Czech Insurance Association (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) European insurers face the challenge of terrorism (CEA Press release, 1. 10. 2001) . Big changes awaiting the insurance world after the attacks in the USA (Ing. Marek Vích) Conference on employee pensions (Ing. Rudolf Voborský) Life insurance- employee pensions (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Concluding remarks to the conference on employee pensions (Markus Ruck) Poll: Development of life insurance after amendment of tax laws (Eva Trojanová) From insurance companies' life The Czech Insurers' Office published the minimum rates in MTPL insurance for 2002

(Eva Trojanová) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Motor vehicles and insurance: Highway traffic and accident frequency (JUDr. Pavel Busta)

On the latest events among the activities of the CEA liability commission

(Ing. Václav Zikán) Insurance fraud: Insurance fraud in travel insurance (JUDr. Aleš Čermák)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz