> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.36 hod.

K pojišťovnictví mám blízko už dávno (Eva Trojanová).....................................................3

Úverové pojištění - nejdynamičtější segment pojištění průmyslu a podnikatelů

(lug. Pavol Parízek).............................................................................................................6

České fondy mají velký potenciál růstu (Šárka Koudelková).............................................9

Doporučení CEA pro sjednávání pojištění přes Internet................................................ 11

Aktuality ze zahraničí (Ko)................................................................................................. 12

Vozidlo a pojištění: Z nových dopravních předpisů (JUDr. Pavel Busta).......................... 13

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)....................................................... 15

Pojistný trh nadále roste (Tiskové sdělení ČAP)................................................................ 15

Inzerce.................................................................................................................................. 15

Pojišťovácká legenda (Eva Trojanová)................................................................................ 16

Telegraficky (Eva Trojanová) .............................................................................................. 17

Předběžné výsledky členů ČAP za období 1-6/2001 (Tiskové sdělení ČAP)................... 17

Pojistné podvody: Případ mrtvého řidiče (JUDr. Aleš Čennák)........................................ 18

Vzpomínka (Václav Stáhl)................................................................................................... 18

Registrace soukromých bezpečnostních služeb (Ing. Zdeněk Veiner).............................. 19

Cestování v roce 2001 (Ing. Petr Hájek) ............................................................................. 19

CONTENTS

I have been close to insurance for a long time (Eva Trojanová)

Credit insurance - the most dynamic segment of industry and entrepreneurs' insurance

(Ing. Pavol Parízek) Czech funds have big growth potential (Šárka Koudelková) CEA guidelines for on-line insurance

Motor vehicles and insurance: From new transit regulations (JUDr. Pavel Busta) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) The insurance market keeps on growing (ČAP press release) A legend among insurance staff (Eva Trojanová) By telegraph (Eva Trojanová)

Preliminary results of ČAP members for the period 1-6/2001 Insurance fraud: The case of the dead driver (JUDr. Aleš Čermák) Registration of private security services (Ing. Zdeněk Veiner) Travelling in 2001 (Ing. Petr Hájek)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz