> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.41 hod.

Základem profese pojišťovacího makléře musí být ochrana zákazníka

a komplexní servis (Eva Trojanová)..................................................................................3

Výzkum trhu pojištění občanů ČR - 2001 (Tiskové sdělení ČAP).....................................4

Inzerce....................................................................................................................................7

Pojistný podvod mezinárodně (JUDr. Jiřina Kotrbatá).......................................................8

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................8

Vozidlo a pojištění: K novým právním předpisům (JUDr. Pavel Busta)..............................9

První zasedání Rady Pyramidy bezpečnosti CI ČAP (Ing. Zdeněk Veiner).................... 10

Rizika v chemickém průmyslu a jejich omezování (Ing. Jiří Janata).............................. 11

Nová vyhláška povoluje dohodu pojišťoven o požadavcích na kvalitu

zabezpečovacího zařízení (Ing. Zdeněk Veiner).............................................................. 12

Unie investičních společností ČR (Eva Trojanová)............................................................ 13

Aktuality ze zahraničí (Ko)................................................................................................. 14

Telegraficky.......................................................................................................................... 16

K největším katastrofám roku 2000 (Ko).......................................................................... 16

Internet - cesta ke znalostem (PhDr. Jan Kábrt)............................................................... 17

Pojistné podvody: Příběh shořelé lochnesky (JUDr. Aleš Čermák)................................... 18

Komerční vyjednávání (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)............................................... 19

CONTENTS

The insurance broker's profession must be based on consumers' protection

and integral service (Eva Trojanová) Personal lines insurance in the Czech Republic - 2001 market research

(ČAP Press Section)

Insurance fraud on an international level (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

From article series Motor vehicle and insurance (JUDr. Pavel Busta)

The first session of the CI ČAP Council's Security Pyramid (Ing. Zdeněk Veiner)

Chemical industry risks and their mitigation (Ing. Jiří Janata, CSc.)

A new Decree allows the insurance companies to agree on their quality requirements

for security systems (Ing. Zdeněk Veiner) The Czech Republic Investment Companies' Union (Eva Trojanová) News from abroad By telegraph

On the worst catastrophes - of the year 2000 (Ko) Internet - the knowledge highway (PhDr. Jan Kábrt) From article series Insurance fraud The story of the the Loch Ness monster

that burned down (JUDr. Aleš Čermák) Commercial negotiation (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz