> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.48 hod.

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (Eva Trojanová)........3

Životní pojištění - jak dál? (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)................................................4

Nový šéf dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy (Eva Trojanová)..........................6

Pyramida bezpečnosti (Ing. Zdeněk Veiner).........................................................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................... 7

Dlouhá cesta k daňovým úlevám v životním pojištění v ČR (PhDr. Jan Kábrt)............... 8

Kontinuální vzdělávání - nezbytný předpoklad úspěchu českých pojistitelů

(Jaroslav Dostal, CSc, Ing. Petr Pavlík).............................................................................9

Jak ovlivní e-business pojišťovnictví? (ml)........................................................................ 12

Nový generální tajemník CEA (eva).................................................................................. 13

Současný stav a vývoj světových pojistných trhů (Ing. Jiří Janata, CSc.)....................... 13

Vozidlo a pojištění: Platí v ČR řidičské průkazy vydané v cizině? Kdo je považován

za účastníka dopravní nehody? Majetek třetí osoby (JUDr. Pavel Busta)...................... 15

Pojistné podvody: Zlodéj musel být horolezec (JUDr. Aleš Čermák)................................ 16

Představujeme vám nové předsedy sekcí ČAP (Eva Trojanová)...................................... !7

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 18

Inzerce.................................................................................................................................. 19

CONTENTS

Companies' administration and management code based on OECD Principles

(Eva Trojanová) Life insurance - what next? (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) The new head of the state supervision over insurance companies and pension funds

(Eva Trojanová) The pyramid of safety (Ing. Zdeněk Veiner) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

The long road to tax relief in life insurance in the Czech Republic (PhDr. Jan Kábrt) Continuous education - a necessary condition of Czech insurers' success

(Jaroslav Dostal, CSc, Ing. Petr Pavlík) How will e-business influence the insurance industry? (ml) The new CEA secretary general (číž)

The present state and development of world insurance markets (Ing. Jiří Janata, CSc.) Vehicle and insurance (JUDr. Pavel Busta)

The thief must have been a mountain climber (JUDr. Aleš Čermák) We present the new chairmen of Czech Insurance Association sections (Eva Trojanová) By telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz