> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.49 hod.

České pojišťovnictví 1991-2001: znovu v tržních podmínkách (Ing. Vladimír Mráz)......3

Vybrané ukazatele členů ČAP za období 1991-2000 (Ing. Josef Keller)...........................4

Česká asociace pojišťoven DNES a ZÍTRA (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...................... 5

Před 10 lety byly položeny základy moderního českého pojišťovnictví

(JUDr. Vlastimil Uzel)......................................................................................................... 6

Rok 1991 byl mezníkem v novodobé historii československého pojišťovnictví

(Eva Trojanová) .................................................................................................................. 8

Spolupráce mezi ČAP a AGA v roce 2001..........................................................................9

Význam a hlavní aspekty zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví

(JUDr. Věra Škopová)........................................................................................................ 10

Hodnocení českého pojistného trhu (Ashley Gill)............................................................. 11

Výsledky členů ČAP v roce 2000 (Ing. Ladislav Bartoníček, MBA).................................. 13

Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě (PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová)..... 14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolrhatá)....................................................... 15

Vozidlo a pojištění: Nově při vyřazování vozidel z registru. Jsou noví řidiči způsobilí?

(JUDr. Pavel Bašta).......................................................................................................... 16

Představujeme vám nové předsedy sekcí ČAP (Eva Trojanová)...................................... 18

Pojistné podvody: Krádež vozidla Mazda 626 (JUDr. Aleš Čermák).................................. 19

CONTENTS

Czech insurance industry 1991-2001: subject to market conditions again

(Ing. Vladimír Mráz) Selected ČAP members' indices corresponding to 1991-2000 (Ing. Josef Keller) Czech Insurance Association TODAY and TOMORROW (ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) The foundations of modern Czech insurance industry were laid ten years ago

(JUDr. Vlastimil Uzel) The year 1991 constituted a milestone in the contemporaneous Czechoslovak

insurance industry (Eva Trojanová) Cooperation contract between ČAP and AGA in 2001

Significance and main aspects of the Act of the Czech National Assembly no. 185/1991 OJ on Insurance (JUDr. Věra Škopová) Assessment of the Czech insurance market (Ashley Gill) Economic results of ČAP members in 2000 (Ing. Ladislav Bartoníček, MBA) Proposed government Insurance Policy Bill (PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kolrhatá) Vehicle and insurance: Again on erasing vehicles from the Register. Are new drivers apt?

(JUDr. Pavel Busta) We present the new chairmen of Czech Insurance Association sectionsffiV« Trojanová) Insurance fraud: Theft of vehicle Mazda 626 (JUDr. Aleš Čermák)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz