> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 08.52 hod.

Na anketní otázky Pojistného obzoru odpovídají představitelé pojišťoven.......................3

Přehled systémů vyřizování stížností a připomínek klientů pojišťoven

ve vybraných zemích Evropy (PhDr. Jan Kábrt).............................................................14

Z nových právních předpisů (JUDi: Jiřina Kotrbatd).........................................................15

Mnichovský seminář o vývoji v pojišťovnictví (Ing. Josef Čížek)......................................16

Situace na světovém zajišťovacím trhu v roce 1999...........................................................16

Soutěž o Nejlepší výroční zprávu za rok 1999 (va).............................................................17

Mezinárodní asociace pro pojistné právo AIDA oslavila 40. výročí

(JUDr. Jiřina Kotrbatd)......................................................................................................17

Aktuality ze zahraničí (Ko)...................................................................................................17

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Mám námitku šéfe (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSe.)........................................................19

CONTENTS

Insurance companies' representatives answer poll questions

Survey of systems for settling insurance companies clients' complaints in selected countries of Europe (PhDr. Jan Kábrt)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatd)

Munich seminar on the development of insurance (Ing. Josef Čilek)

Situation on the world reinsurance market in 1999

The best 1999 Annual Report competition

The international association for insurance law AIDA celebrated its fortieth anniversary

(JUDr. Jiřina Kotrbalá)

News from abroad

By telegraph (Eva Trojanová)

I have an objection boss (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz