> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. února 2009 v 12.18 hod.

Seminar ČAP k zákonu o pojišťovnictví (Eva Trojanová)...................................................3

Zákon o pojišťovnictví a další postup při harmonizaci českého pojistného práva

s legislatívou EU (Ing. Václav Kňvohlávek, CSc.).............................................................4

Kvalitativní změny v českém pojistném právu (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)................5

K nové právní úpravě pojišťovnictví (JUDr. Věra Škopová)................................................7

Nový zákon o pojišťovnictví - postup při uvedení činnosti do souladu

se zákonem (PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Cechová)............................................ 10

Nový zákon o pojišťovnictví z pohledu odpovědného pojistného

matematika (prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.)................................................................ 14

Pojišťovací makléři a nový zákon (Mgr. Zdeněk Rutina)................................................... 15

(Ne)těšte se, přichází zákon... (Ing. Ladislav Korobczuk)................................................... 16

Komora pojišťovacích makléřů vítá změny v legislativmch úpravách (Eva Trojanová)...... 19

K registraci pojišťovacích a zajišťovacích makléřů (Ministerstvo financí)...................... 20

Pojišťovny a Internet - dlouhá cesta k elektronickému

obchodu (Mgr. Miroslav Langhammer)............................................................................ 21

1. české sdružení pojišťovacích sjednatelů (Eva Trojanová)............................................. 23

Změny ve vedení pojišťoven (eva).......................................................................................23

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)........................................................ 24

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 25

Inzerce...................................................................................................................................26

Moje pojišťovna aneb v krajině Arkádské (Zeno Kaprál)................................................ 27

CONTENTS

ČAP seminar on Law on Insurance (Eva Trojanová)

Law on Insurance and further advances in the harmonization of Czech insurance

law with the EU legislation (Ing. Václav Křivohlávek, CSc.) Qualitative changes in Czech insurance law (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) On the new legislation regulating the insurance industry (JUDr. Věra Škopová) New Law on Insurance - procedure to make the activity compliant

with the law (PhDr. Vladimir Přikryl, JUDr. Jana Cechová) The new Law on Insurance from the point of view of an appointed actuary

(prof. RNDr. Tomáš Cipra, Dr.Sc.) Insurance brokers and the new law (Mgr. Zdeněk Kutina) (Do'nt) be comforted, the law is here. (Ing. Ladislav Korobczuk) The Insurance Brokers' Chamber welcomes the changes in the legislation

(Eva Trojanová) On the registration of insurance and reinsurance brokers (Ministry of Finance) Insurance companies and the Internet - a long way to the e-commerce

(Mgr. Miroslav Langhammer) First Czech federation of insurance agents (Eva Trojanová) Changes in companies' managements (eva) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) By telegraph (Eva Trojanová) Advertising My insurance company or in the Arcadian country (Zeno Kaprál)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz