> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 11.22 hod.

STATĚ

Jaroslav Jílek, Milouš Vojta: : Může index průmyslové produkce vypovídat

o vývoji objemu hrubé přidané hodnoty v průmyslu?

Jiří Mihola: Agregátní produkční funkce a podíl vlivu intenzitních faktorů

Marek Rojíček Klíčová odvětví v české ekonomice z pohledu input-output analýzy

ANALÝZY

Drahomíra Dubská: The Czech insurance market: Running out of breath?

KONZULTACE

Jaroslav Sixta: Odhady spotřeby fixního kapitálu

INFORMACE

Michal Zachystal: Snižování administrativní zátěže respondentů

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz