> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 4/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 12.10 hod.

STATĚ

Len Cook: Globalisation and some measurement issues for economic statistics

Peter Havlik: Unit labour costs in new EU member states

Raoul Depoutot: 25 let statistiky skupin podniků ve Francii

ANALÝZY

Vladimír Tomšík, Dana Viktorová: Peníze a hospodářský růst v ČR

- je mezi nimi vztah?

Ivan Šujan, Milota Šujanová: Vliv míry zdanění na ekonomický růst

v mezinárodním srovnání

KONZULTACE

František Juřina: K potencionálním přičinám rozdílu skutečného a zákonného věku

odchodu do důchodu

Petr Doucek: Metainformační systémy a jejich úloha v rozhodovacím procesu

INFORMACE

Lubomír Cyhelský, Vladimíra Valentová: Nová česká katedra

ekonomické statistiky

Michaela Spejchalová: Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad

na rozvoj regionů

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz