> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2002

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 13.27 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Makroekonomické indikátory ČR ve světle ekonomické teorie

Macroeconomic Indicators of the Czech Republic in the Ligh of Economic Theory

Jiří Kraft, Kateřina Váhalová

Environmentální problematika: Determinanty a šance dalšího vývoje podnikání v ČR

Environmental Management: Determinants and Chances of next Development of Business Activities in the Czech Republic

Miroslav Farský, Libor Měsíček

Ekonomika a management

Mezinárodní aktivity podniku a podnikatelské riziko

International Activities of the Firm and the Business Risk.

Milan Hrdý

Systémové řešení dotací veřejné dopravy

A Systematic Solving of Public Transport Appropriations

Jaroslav Janáček

The Problems of Transformation of Utilities: The Czech and Slovak Railways Case

Problémy transformace veřejně prospěšných podniků: českých a slovenských železnic

Juraj Nemec, Vladimír Šagát, Leoš Vítek

Informácie z finančného trhu potrebné pre rozhodnutie sa o investíciách

Information from Financial Market Necessary for Investment

Miroslava Mihoková, Gabriela Koľveková

Využívání možností podpory podnikání malými a středními podniky v Libereckém kraji

The Utilisation of the Support Capabilities by the SME

Petra Rydvalová, Miroslava Šťastná

Jaká je návratnost investice do vzdělávání v projektovém managementu?

What is the Return of Investment into Education of Project Management?

Jiří Skalický

Processes of Resources Allocation and Control during Strategy Implementation

Procesy alokace a kontroly při zavádění strategií

Tomáš Lesa

Statistika

Konstrukce neuronové sítě pro predikci ekonomických řad

Construction of Artificial Neural Network for Economic Time Series Prediction

Jakub Rezek

Statistická analýza výroby vaček ve Výzkumném ústavu textilních strojů Liberec, a. s. v letech 1997 - 2000

Statistical Analysis of the Cam Production in Research Institute of Textile Machines Liberec, Plc. in 1997 - 2000

Petr Václavík

Analýza vývoje počtu přepravených cestujících akciovou společností Jindřichohradecké místní dráhy

Analysis of Development of Number of Transported Passengers by the JHMD Joint Stock Company

Filip Šmída

Vzdělávání

Meetings - Effective Methods of Assessment or Bringing it all together

Schůze - efektivní metody hodnocení aneb zahrnutí všech aspektů

Blanka Klímová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz