> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2003

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 13.41 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Comparative Analysis of Efficiency of Public and Private Provision of Social Services

Srovnávací analýza efektivnosti veřejného a soukromého poskytování sociálních služeb

Barbora Slintáková

Fikce a realita skleníkového efektu aneb větrná energie s otazníky

Fiction and Reality of the Greenhouse Effect

René Hladík

Vliv hospodářského cyklu na výrobu a prodej osobních automobilů společnosti Škoda Auto, a. s

Influence of the Business Cycle on Production and Sales of Automobiles of ŠKODA AUTO Joint Stock Company

Václav Novotný, Miloslav Šimek

Ekonomika a management

Vlastnosti projektového manažera ve stavební firmě

Qualities of the Project Manager in the Construction Firm

Kateřina Bočková

Analýza controllingového systému řízení ve vybraných firmách zlínského regionu

Analysis of Controlling Management System in some selected Companies of the Zlín Region

Vlastimil Zeman, Roman Zámečník

Přístupy k vedení lidí a znalostní společnost

Approaches to the Managing People and Knowledge Society

Vladimír Bureš, Miroslav Buchta

SMS - Services and Management of M-Business-Type Processes

SMS služby a řízení procesů v oblasti mobilních komunikací

Jadwiga Sobieska-Karpińska, Krzysztof Kijak

Vliv lidského faktoru na funkční fraktálový tým

The Impact of Human Factor on Functional Fractals Team

Zdeněk Raška, Jiří Polách

Učení v učící se organizaci

Learning in the Learning Organization

Petra Kressová

Marketing a obchod

Poradenstvo a jeho význam pre marketing

Consulting and its Importance for Marketing Consulting

Eva Hanuláková

Marketingová strategie malé a velké firmy

Marketing Strategy of Small and Big Firm

Jiří Kudera

Teória súťaže v internom marketingu univerzit

Tournament Theory in Internal Marketing of Universities

Róbert Štefko

Maloobchodní značky

Distributors´Own Brands

Ladislava Novotná

Statistika

Základní klasifikace proměnných v české odborné literatuře

Basic Classification of Variables in the Czech Scientific Papers at the End of the Second Millenary

Lubomír Cyhelský

K problematice statistických modifikací devizového kurzu

About the Alternative Measures of the Foreign Exchange Rate

Markéta Nesládková

Využití shlukové analýzy při deskripci firem regionu s akcentem na jejich produktivitu a kapitálovou sílu

Application of the Cluster Analysis at Description of the Firms in the Region

Ivana Kraftová, Jana Kubanová

Vyhledávání znalostí z dat a statistika

Knowledge Discovery in Databases and Statistics

Hana Skalská

Zájemci o studium na ekonomických fakultách

Applicants for a Degree Course at the Economic Faculties

Jaroslav Potměšil

Informatika

Podpora absolventů univerzity při výběru profese

How to help Universities Graduates in Job Hunting

Mikuláš Gangur

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz