> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2004

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 13.50 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Sector of Small and Medium Enterprises in Poland

Sektor malých a středních podniků v Polsku

Roman Kisiel, Renata Białobrzeska, Renata Marks-Bielska

Daňová reforma Slovenska od roku 2004 - vybrané problémy

Tax Reform of Slovakia since 2004 - Selected Problems

Emil Burák

Teoretické otázky reality nákladů mrtvé váhy v ekonomii

Theoretical Problems of Reality of Dead Weight-Costs in Economics

Jiří Kraft

Optimálna stratégia doplnkového dôchodkového poistenia v Slovenskej

Optimal Strategy of the Supplementary Pension Insurance in the Slovak Republic in the Context of Legislative Changes

Emília Jakubíková, Vincent Šoltés

Ekonomika a management

Podstata a peňažné toky jednotkovo viazaného poistného produktu

Unit Linked Contracts - the Principles and Cash Flows

František Peller, Katarína Sakálová

Aplikovaná ekonometrika pri hodnotení efektívnosti elektronického obstarávania

Applied Econometrics for e-Procurement Performance Measuring

Radoslav Delina

O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji

About Marketing Utilization in Regional Development

Eva Šimková

Používání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR

Application of Optimization Methods in Practice - Analysis in Conditions of the Czech Republic

Miroslav Plevný

Současné nástroje pro měření, sledování a řízení výkonnosti společností

Current Tools of a Company Performance Measurement, Monitoring and Control

Emil Vacík

Psychologické aspekty nonverbálnej komunikácie a imagetiky v pracovnom procese

Psychological Aspects of Nonverbal Communication and Imagetics in Work Process

Tatiana Soroková

Informační management

Koncepce regionálního informačního a monitorovacího systému pro cestovní ruch

Concept of Regional Information and Monitoring System

Josef Zelenka

Datová okna power builderu

PowerBuilderDataWindows

Jiří Měřínský

On Computer-Mediated Communication in Business and Academic Environment, a Brief Overview

Stručný rozbor počítačové komunikace v akademickém a podnikatelském prostředí

Šárka Kašičková

Statistika

Analýza trendu časové řady počtu ročně dokončených bytů na území České republiky v období 1948 - 2002

Analysis of Time Series of the Finished Flats Number in the Czech Republic in 1948 - 2002

Šárka Čechlovská

Několik poznámek ke správnému užívání a interpretaci středních hodnot

Notes on the Correct Application and Interpretation of Mean Values

Miloslav Kaňok

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz