> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2005

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 13.54 hod.

Ekonomie

Teorie inovací J. A. Schumpetera a její rozpracování F. Valentou

Theory of Innovations by J. A. Schumpeter and its Elaboration by F. Valenta

Pavel Sirůček

Ke vzniku a rozvoji partnerství veřejného a soukromého sektoru

Towards the Origin and the Development of the Public Private Partnership

Jan Sucháček, Gabriela Koľveková

Zhodnocení účinků měnověpolitického režimu cílování měnového kursu v České republice v letech 1993-1997. Analýza závislosti míry meziroční inflace v ČR na inflaci v SRN v letech 1993 – 1997

The Analysis of the Exchange Rate Targeting Regime in the Czech Republic in 1993 – 1997 The Depedence Analysis of Inflation in the Czech Republic on Inflation in Germany in 1993 - 1997

Helena Rybková

Ekonomické souvislosti comebacku značkového produktu (na případu firmy JAWA)

Economic Connections of a Comeback of a Brand Product (for Instance of the Firm JAWA)

Jiří Kraft, Vladimír Zasadil

Ekonomika a management

KM-BEAT-IT: Metodika zavádění znalostního managementu

KM-BEAT-IT: Methodology of Knowledge Management Implementation

Vladimír Bureš

Řízení lidských zdrojů během probíhajícího konkurzu

Control of Human Resources through Bankruptcy Proceedings

Vítězslav Hálek

Diagnostikovanie motivačného prostredia robotníkov v ŽOS, a. s. Zvolen

A Diagnosis of the Workers Motivational Environment at ZOS Zvolen, Stock Company

Miloš Hitka, Roman Zámečník

Psychological Contracts - Present and Future

Psychologické smlouvy - současnost a budoucnost

Tomáš Rippl

State of the Project Management Practice in the Czech Republic – the Research Methodology Framework

Stav aplikace projektového řízení v České republice – rámec vědeckého zkoumání

Kateřina Hrazdilová Bočková, Eva Vořechová, Karel Valenta

Časově omezený rozvozní problém

Time Limited Vehicle Routing Problem

Jan Pelikán

Odhad ekonomicky optimálnej životnosti vozidiel pomocou fuzzy čísel

Estimation of Cost Optimal Life-Cycle of Vehicle by Using the Theory of Fuzzy Sets

Jaroslav Janáček, Alžbeta Szendreyová

Marketing a obchod

Česká reklama v 21. století

Czech Advertising in the 21st Century

Čeněk Cele

Globalizácia a elektronické podnikanie

Globalization and E-business

Tatiana Brončeková, Denisa Bernátová

Focus Group Interviews, výzkumná kvalitativní metoda a příklad jejího užití

Focus Group Interviews, Qualitative Research Method and Example of its Using

Ludvík Eger, Lenka Javorská

Informační management

Využití databáze Amadeus na FEK ZČU

Dita Hommerová

Data mining a jeho využití

Data Mining and its Use

Petr Klímek

Bezpečnost (podnikových) informačních systémů v komplexním pohledu

Security of Firms Information Systems in Complex View

Roman Jašek

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz