> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. února 2009 v 14.05 hod.

Ekonomie

Contracting out at Local Government Level in Slovakia and the Czech Republic

Externí zajištění veřejných služeb na úrovni místní samosprávy na Slovensku a v České republice

Juraj Nemec, Beáta Meričková, Markéta Fantová Šumpíková

Environmentálne aspekty ekonomickej efektívnosti

Environmental Aspects of Economic Efficiency

Jozef Čech

Ekonomika a management

Organizační vývoj klastru

Organizational Development of Cluster

Michal Šimon, Petra Troblová

Vznik společnosti s ručením omezeným z pohledu právního a ekonomického

Limited Liability Company in Terms of Law and Economics

Pavel Šašek

Needs of Managerial Competencies and Development in this Area of Management

Nutnost kompetencí manažera a vývoj v této oblasti managementu

Michal Baláž, Marián Kika

Wind Energy Economic Model – Capital Project Analysis Tool

Model větrné elektrárny – nástroj investiční analýzy

Markéta Dubová

Využití metody „6 Sigma“ v podnikové praxi

Utilization of Six Sigma Method within the Company Practice

Karolína Matějková

Model diagnostického procesu nákladov podniku

The Model of Diagnostic Process of Enterprise Costs

Mária Ďurišová

Kvalitné ľudské zdroje – základ konkurenčnej schopnosti podniku

Qualitative Labor Resources as a Framework of Enterprise Competitiveness

Elena Gregová

Finance

Využitie poistnej matematiky v zdravotnom a nemocenskom poistení

The Use of Insurance Mathematics in Health and Sickness Insurance

Petra Škrovánková, Ľubica Hrnčiarová

Výpočet bezpečnostní přirážky a úloha směrodatné odchylky v aktuárské praxi

The Calculation of Safety Loading and the Role of Standard Deviation in Insurance Practice

Jan Beníšek

Modelovanie a simulácia rizík v neživotnom poistení

Modelling and Simulation of Risks in Non-life Insurance

Viera Pacáková

Predpoklady uplatňovania finančného kontrolingu v hoteli

Premises of Financial Controlling Exercitation in the Hotel

Ľubica Šebová

Informační management

Standardy řízení podnikové informatiky

Enterprise Informatics Management Standards

Petr Doucek, Ota Novotný

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz