> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopadu 2008 v 10.41 hod.

Ivo Makalouš, František Konečný: Globální architektura statistického

informačního systému ČSÚ............. 89

Mats Bergdahl, Eva Elvers: Reducing costs and raising quality through

standardised processes and tools at Statistics

Sweden................................... 110

Peter Hackl, Werner Hölzer: Quality management: A pragmatic approach

Experiences and results..................... 121

Jiří Křovák: Systém řízení kvality v Českém statistickém úřadě............. 132

ANALÝZY

Štefan Schlosser: Tvorba přidané hodnoty a výdaje na HDP v roce 2007..... 141

Diana Bílková: Modelování mzdových rozdělení v ČR v letech 2004 a 2005 s využitím logaritmicko-normálních křivek a křivek Pearsonova a Johnsonova systému................................. 149

KONZULTACE

Alena Bokvajová, Vladimír Mašát: Výkonové ukazatele Českého statistického

úřadu............................... 167

INFORMACE

Petra Kuncová: 56th Session of the International Statistical Institute (ISI)..... 177

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky........................... 180

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz