> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. března 2009 v 09.18 hod.

Změny ve zdaňování mzdy zaměstnanců od 1. ledna 2007 a roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2006 (JUDr. Marie Kohoutová)

Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem (JUDr. Petr Scholz)

Pojem úpadek ve světle nového insolvenčního zákona (Bc. Petr Taranda)

Co je míněno pod pojmem vymáhání daňových nedoplatků a daňovou exekucí? (Prom. práv. Josef Šrotýř)

Daň z nemovitostí v Německu (Pavel Nesnidal)

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz