> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 5/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. března 2009 v 09.23 hod.

Úloha, postavení a pojetí insolvenčního správce v kontextu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (Ing. Erich Deutsch)

Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem (JUDr. Petr Scholz)

Využívanie lízingu v Slovenskej republike a jeho zdaňovanie (Doc. JUDr. Alena Pauličková)

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí v režii správce daně? (prom. práv. Josef Šrotýř)

Daně a ekonomika u našich sousedů (Petr Gola)

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz