> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 6/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. března 2009 v 09.24 hod.

Několik poznámek k zásadám daňového řízení a principům dobré správy (David Jopek)

Insolvenční rejstřík a vzájemný vztah ke státům Evropské unie (Ing. Erich Deutsch)

Daň z nemovitostí v roce 2007 (Dr. Jindřich Klestil)

Úvahy o úpravě postavení a činností finančního arbitra do budoucnosti (JUDr. Petr Scholz)

Nástin vývoje československého a českého bankovnictví po roce 1945 (Doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.)

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz