> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 7-8/2007

Záznam přidán/aktualizován: 2. března 2009 v 09.25 hod.

Vypořádací podíl v obchodních společnostech (Ing. Dalimila Mirčevská)

DPH a mýtné (Ing. Ladislav Pitner)

Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Libor Kyncl)

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí v režii správce daně (Prom. práv. Josef Šrotýř)

Přihlašování a uplatňování pohledávek podle nového insolvenčního zákona (Bc. Petr Taranda)

Komparace daně z příjmů právnických osob v České republice a ve vybraných zemích EU (Pavel Nesnidal)

Právní úprava elektronických platebních prostředků (JUDr. David Jopek)

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz