> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 7-8/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopadu 2008 v 11.39 hod.

OBSAH

Vybrané aspekty zákona o DPH v kontextu s právem EU (Ing. Jana Bellova, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.).............3

Nepeněžní vklady do kapitálových společností (Ing. Dalimila Mirčevská)........................................................ 12

Pohledávky v insolvenčním řízení z pohledu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a dle vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení (Ing. Erich Deutsch)...................................... 24

Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdom

(doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD. Mgr. Katarína Tekáčová)........................................................................... 31

Daň z výnosu kapitálu v České republice, vybraných zemích EU a USA (Otto Olson)...................................... 37

OECD: Rozdíly v daňovém zatížení až desítky procent (Petr Gola)................................................................... 39

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal).................................................................................42

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz