> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopadu 2008 v 11.46 hod.

OBSAH

Příjmy plynoucí z držby podílu na obchodních společnostech (Ing. Dalimila Mirčevská)....................................3

Orgány státní správy a daňová praxe (prom. práv. Josef Šrotýř)...................................................................... 15

Odpovědnost úpadce za nepodáni insolvenčního návrhu a způsobenou škodu dle insolvenčího zákona

(Mgr. Jiří Rod)................................................................................................................................................ 22

Daňové zatížení rodičů ve světě (PetrGola).................................................................................................... 24

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)................................................................................. 27

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz