> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopadu 2008 v 11.47 hod.

OBSAH

Novela zákona o DPH (zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů) (Ing. Ladislav Pitner)....................................3

Odpovědnost úpadce za nepodáni insolvenčního návrhu a způsobenou škodu dle insolvenčního zákona -častil. (Mgr. Jiří Rod)....................................................................................................................................8

Řízení o pokutách a mlčenlivost podle zákona o správě daní a poplatků (Josef Šrotýř)...................................... 11

Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost (Ing. Dalimila Mirčevská)...................................... 12

Hrubá versus čistá mzda ve vybraných zemích - v Rusku se hrubá mzda od čisté moc neliší (Petr Gola)......... 19

Daň z pojištění v Německu a Velké Británii (Otto Olson)................................................................................ 21

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)................................................................................. 23

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz