> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 5. května 2009 v 08.56 hod.

Reorganizace v rámci insolvencního řízení (Ing. Erich Deutsch).........................................................................3

Mimosmluvní sankce z titulu neplnění daňových povinností v průběhu insolvencního řízení

(BcPetrTaranda)........................................................................................................................................... 13

Porovnání daňového zatížení firem ve světě a sazeb daně z příjmů fyzických osob v zemích OECD

(PetrGola)..................................................................................................................................................... 15

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal).................................................................................21

Příloha: Sbírka rozhodnutí ve věcech daňových ............................................................................................36

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz