> Obsahy časopisů pro ESF

Statistika – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 28. srpna 2009 v 13.34 hod.

STATĚ

Jiří Grim, Jan Hora, Pavel Boček, Petr Somol, Pavel Pudil: Interaktivní statistický model dat

ze sčítání lidu v České republice v r. 2001

Dagmar Blatná: Možnosti aplikace metod a nástrojů robustní regrese

(na příkladu analýzy vybraných ukazatelů evropských zemí)

ANALÝZY

Radek Šmíd: Základní vývojové trendy odvětví telekomunikací v letech 2000-2006

KONZULTACE

Lubomír Cyhelský, Petr Cyhelský: K zjištění nejčetnějších obměn hodnot numerického ukazatele

Ladislav Pištora: První půlstoletí filmu na území České republiky

(3. část - Film - dominující masmédium v době protektorátu)

INFORMACE

Michal Čigáš, Blanka Čigášová, Marcela Jindrová, Lucie Šímová, Hana Šlégrová:

Nařízení o evropské statistice vstoupilo v platnost

Drahomíra Dubská: Dopady finanční krize na rozšiřování eurozóny: praktické aspekty přijetí eura

v nových zemích EU

Marek Řezanka: Konference ČDS "Žena a muž v rodině a na trhu práce"

RECENZE

Diana Bílková: Základy statistiky

Ukazatele vývoje ekonomiky České republiky

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz