> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1-2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 8. března 2010 v 15.45 hod.

Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k nové úpravě platebního styku (Viktor Smejkal)................ 3

Vracení DPH plátcům v jiných členských státech (Štěpánka Hesová)............................................................. 17

O použití správního řádu při správě daní (Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.)....................................................... 20

O dani z nemovitostí (Dr. Jindřich Klestil)...................................................................................................... 22

Koncepcia reformy daňovej a colnej správy a zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

v Slovenskej republike (Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc, Ing. Božena Jurčíková).............................................. 25

Světová banka: České daně jsou složité (PetrGola)........................................................................................ 32

Ďurica, M.: Základy konkurzného práva (doc. JUDr. Karel Marek, CSc.).......................................................... 34

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 36

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 47

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz