> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. března 2010 v 14.49 hod.

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Pojistné si vůči HDP vede lépe 4

(Mgr. Ing. Ondřej Martinek)

„Výrazné změny nemůžeme očekávat/7 5

Rozhovor s Ing. Tomášem Síkorou, MBA

(Mgr. Ema Novotná)

Pojišťovny jsou v dobrých rukou 6

(Mgr. Ema Novotná)

Zajištění 2010: návrat kapitálu díky zázračnému zotavení 8

(Ing. Martin Gregor)

LEGISLATIVA A PRÁVO

Zákon o pojišťovnictví: co zajímalo pojišťovny? 9

(Redakce ve spolupráci s ČNB A MF)

Pojištění záruky a novela zákona o veřejných zakázkách 11

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

K novele zákona o prevenci závažných havárií 13

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Z nových právních předpisů 14

(Mgr. Eva Kozojedová)

EKONOMICKÉ INFORMACE

Pojišťovnictví u sousedů: co přijde po krizi? 15

(Ing. Josef Keller)

Krize? Jak ji vidí jinde v Evropě 16

Versicherungswirtschaft 1/2010

Režim Solventnosti II: příležitost, nebo hrozba? 18

(Mgr. Lucie Kvardová)

POJISTNÉ PRODUKTY

Historie asistenčních služeb k cestovnímu pojištění 20

(Ing. Zdena Pilná)

Asistenční služby v rámci pojištění vozidel 21

(Václav Volek, Mgr. Daniel Skřivánek)

Slouží nám již dvě desetiletí 22

S předními zástupci asistenčních služeb rekapitulujeme ;ejich vývoj

(Mgr. Ema Novotné)

Vyšla pomůcka pro oceňování majetku 25

(Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.)

Rizika ohrožující prosperitu podniku lze eliminovat 26

(Ing. Vladislav ^áleník, JUDr. Gayane Khachatryan, Ph.D.)

ZE SVĚTA

Digitální rizika: pohled na měnící se mapu rizik 28

(Lloyd's Emerging Risks Team)

Vznikla evropská asociace underwriters 30

(Jana Tomanová)

Možnosti a problémy financování zdravotní péče 31

(mg. Jiří Janata, CSc.)

Novinky z EU 33

(Mgr. Ondřej Karel)

Z DOMOVA

Kampaň se letos věnuje rizikům životního pojištění 34

(Redakce)

„Během pětiletého studia neokusili práci s klientem." 36

rozhovor s JUDr. Janem Ježdíkem

(PhDr. Dagmar Koutská)

Z tiskových zpráv členských pojišťoven 38

INSURANCE DIGEST

Insurance premiums to GDP ratio improves 40

(Ondřej Martinek)

"Major change is unlikely." 41

interview with Tomáš Síkora, CEO of the Czech Insurance Association (Ema Novotná)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz