> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 6. dubna 2010 v 09.19 hod.

EMCS (Excise Movement and Control System) (Ing. Pavlína Mauerová)........................................................... 3

Vysílání zaměstnanců a činnost jednatelů a členů představenstva v rámci EU

z pohledu zákonného pojištění a daně z příjmů (Jana Tepperová, Jiří Přibyl)................................................. 10

Platební a vyrovnávací systémy provozované podle zahraničních právních řádů

v kontextu tuzemského insolvenčního práva (Viktor Smejkal)...................................................................... 15

Daňové řízení-právo klást otázky osobám přezvědným (JUDr. Petr Kolman, Ph.D.)........................................ 18

Registračná povinnosť v prípade prenájmu v Slovenskej republike (Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.)........... 19

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)............................................................................... 20

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 30

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz