> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 18. června 2010 v 14.24 hod.

The Evolution of the Monetary Policy Transmission Mechanisms

of V4 Countries.............................................................................................6

Vývoj transmisních mechanismů měnové politiky v zemich V 4 Ľudmila Bartokova

The Ownership Form of Hospitals from the Viewpoints

of Economic Theory and Slovak Practice...............................................19

Vlastnická forma nemocnic z pohledu ekonomické teorie a slovenské praxe Juraj Nemec, Beata Meričková, Jana Štrangfeldová

Lokalizační faktory malého a středního podnikáni v podmínkách ekonomiky ČR.............................................................................................32

Location Factors of Small and Medium Entrepreneurship under the Economic Conditions of the

Czech Republic

Milan Damborsky, Rene Wokoun

Ekonomika a management

Business Administration and Management

A Multicriteria Decision Making at Portfolio Management...................44

Využiti vicekriterialniho rozhodováni v portfolio managementu Jaroslav Charouz. Jaroslav Ramik

The Rational Operation of the Urban Transport Line Network

by Minimisation of the Needed Vehicles.................................................53

Racionalni obsluha linkové sítě MHD formou minimalizace potiebnych vozidel Jan Daněk, Miroslav Plevny, Dušan Teichmann

Impact of Waste Deposition Fees on Enterprises

in the Czech Republic................................................................................62

Dopad poplatků za ukládáni odpadů na podniky v ČR Iva Ritschelova, Egor Sidorov, Miroslav Farský

Decomposing Allocative Efficiency for Multi-Product

Production Systems...................................................................................71

Rozklad alokatni efektivnosti pro multiprodukčni výrobní systémy Tao Zhang

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Internationalization in the Process of the Czech

Retail Development....................................................................................78

Internacionalizace v procesu vývoje Eeskeho maloobchodu Jozefina Simova

The Fundamentals of Prosperous E-shop in Connection

of Search Engine Optimization.................................................................92

Zakladni podmínky pro úspěšnost e-shopů v souvislosti s optimalizaci pro vyhledávače Petr Suchanek

Finance

Finance

Companies and Derivates as a Tool to Hedge Their Risk...................104

Finantni deriváty jako prostředek zajištěni rizika v podnicích Radomir Císař, Vaclav Dufala

Vzťah Speed certifikatov a inverznej Vertical Ratio Call Back

Spread opčnej strategie...........................................................................119

Relationship of Speed Certificates and Inverse Vertical Ratio Call Back Spread Option Strategy Michal Šoltés

Informační management

Information Management

Disparity obci v oblasti poskytováni informaci.....................................125

Municipality Disparities in the Field of Providing lnformation Pavel Bachmann

Aplikace metody Delphi při expertním stanoveni faktord

ovlivňujících efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovnikd

v malých a středních podnicích..............................................................137

Application of the Delphi Method to Identify Factors Influencing Effectiveness ofE-learning Imple mentation for Employee Training in Small and Medium-sized Enterprises Dana Egerova, Jaroslav Mužík

Různé

Recenze knih.............................................................................................153

Book Review

Pokyny pro přispěvatele..........................................................................160

Notices and Instructions for the Authors of the Articles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz