> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 5-6/2010

Záznam přidán/aktualizován: 19. července 2010 v 10.08 hod.

Neziskové organizace a daň z přidané hodnoty (Ing. Helena Stuchlíková)....................................................... 3

Svědek v daňovém řízení (Ing. Roman Landgráf) ......................................................................................... 15

Ke konceptu daňového procesu jakožto samostatného odvětví práva (Viktor Šmejkal).................................. 23

Povinnosti orgánov verejnej správy pri vybavovaní sťažností (Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.)................... 28

Daňové zatížení v zemích OECD v roce 2010 (Petr Gola)............................................................................. 32

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Šmejkal)............................................................................... 34

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 39

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz