> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 5. října 2010 v 08.06 hod.

STATI ♦ ARTíCLES

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Vnitrodenní tvorba cen na akciových trzích nových států EU

(Effector Intraday Information Flow on the Emerging European Stock Markets).............435

Tomáš Holinka: Proces učení a transparentnost centrální banky (Learning Process

and Transparency of Centra! Bank)....................................458

Ladislav Krištoufek: Dlouhá paměť a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX

v letech 1999-2009 (Long-Term Memory and Its Evolution in Returns of Stock Index PX

between 1997 and 2009).......................................... 471

Eduard Baumôhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost: Integrácia akciových trhov:

DCC MV-GARCH model (Stock Market Integration: DCC MV-GARCH Model)..............488

Tomáš Tichý: Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

(Examination of Portfolio Currency Risk Estimation by Means of Levy Models)..............504

Pavel Dvořák: Mimorozpočtové důvody růstu veřejného zadlužení (Off-Budgetary

Reasons of the Growing Public Indebtedness)..............................522

Tomáš Želinský: Analýza chudoby na Slovensku (Analysis of Poverty in Slovakia

Based on the Concept of Relative Deprivation)..............................542

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Miroslav Šepták: Postaveni hospodářských dějin na vysokých školách (Economic History

Status on Universities)...........................................566

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE Ladislav Blažek: Příčiny a důsledky krize z pohledu podnikové sféry

(Causes and Consequences of the Crisis from Corporate Sphere Perspective).............568

Marek Rojíček: Národní účetnictví - inspirace pro rozhodování (National Accounting -

an Inspiration for the Decision Making)..................................572

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Kam se ubírá harmonizace distribuce na finančním trhu? 4

(Ing. Dušan Hraď')

Některé problémy návrhu regulace distribuce ve finančních službách 7

(PhDr. VladímV Přikryl, .UDr. Jana Cechová)

LEGISLATIVA A PRÁVO

Inzerce v katalozích a novela obchodního zákoníku 10

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Uznávané standardy v oblasti AML 11

(Ing. Jarosiav Mesršmíd, CSc.)

Vládní prohlášení: Legislativa se vztahem k pojišťovnictví 12

(Redakce)

Z nových právních předpisů 13

(Mgr. Eva Kozojedová)

EKONOMICKÉ INFORMACE

Obstojí technické rezervy českých pojišťoven pohledem Solvency II? 14

(Mgr. Martin Schenk)

Kvantitativní dopadová studie QIS5 a vývoj její technické specifikace 16

(Mgr. Lucie Kvardová)

Výroční zpráva České asociace pojišťoven 17

(Ing. Josef Keller)

POJISTNÉ PRODUKTY

Ekologická újma: Příležitost pro vývoj nových produktů 19

(Mgr. Ondřej Karel)

„Z hřebíku na hřebík" aneb komplexní pojistná ochrana pro pojištění výstav 20

(Ing. Jana Zárybmcká)

Online pojištění: Hudba budoucnosti, nebo nezbytný standard? 22

(Ing. Ondřej Vích)

Úskalí a výhody online pojištění 23

Anketa mezi zástupci domácícn pojišťoven (Mgr. Jan Cigánik)

ZE SVĚTA

Renato Di lorio: Solvency II je krok správným směrem 25

Rozhovor se senior manažerem zajišťovny Swiss Re (Redakce)

Londýn přivítal druhou mezinárodní konferenci CEA 26

(Redakce)

Fotbalové MS a pojištění? FIFA vyšla klubům vstříc 27

(Bart Nash, Joyďs)

Z DOMOVA

Důchodový systém je na pokraji kolapsu 29

(Prof. ing. Jaroslav Daňhel, CSc.)

Penzijní reforma je nezbytně nutná, tvrdí Vladimír Bezděk 30

(Mgr. Jan Cigárk)

Návrh „Bezděkovy" komise je krokem zpět 32

(Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.)

Trh zajištění: Po dobrém roce přichází vystřízlivění 34

(Lukáš Čížek)

František Stach: O budoucnost českého pojišťovnictví nemám obavy 35

(Mgr. Jan Cigánik)

Z tiskových zpráv členských pojišťoven 37

INSURANCE DIGEST

František Stach: I am not concerned about the future of Czech insurance

(Mgr. Jan Cigánik)

40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz