> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 8-9/2010

Záznam přidán/aktualizován: 20. října 2010 v 09.31 hod.

Smlouva o platebních službách, smlouva o běžném účtu a smlouva o vkladovém účtu

(doc. JUDr. Karel Marek, CSc)...................................................................................................................... 3

Mezi monismem a pluralismem: vztah komunitárního a vnitrostátního práva (prof. Dr. iur. Michael Thaler) .... 10

Komunitami zdanění uměleckých děl a jeho slabiny (prof. Marie France Christophe Tchakaloff).................... 19

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 21

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 25

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz