> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 10-11/2010

Záznam přidán/aktualizován: 13. prosince 2010 v 09.29 hod.

Jednotná oblast' platieb v eurách (SEPA) (Doc. JUDr. Alena Pauíičková, PhD., JUDr. Tea Turčániová)................. 3

Posouzení konformity vnitrostátního zákona s evropskými směrnicemi správním orgánem:

úvaha z pohledu českého a francouzského práva (Viktor Smejkal).................................................................. 9

Lázeňský poplatek -platit či neplatit? (JUDr. PetrKolman, Ph.D.)................................................................... 39

Sazby DPH se v EU zvyšují (Petr Gola)......................................................................................................... 40

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 41

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 44

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz