> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 15. března 2011 v 08.01 hod.

Specifické finančněprávní vztahy a některé otázky jejich právní úpravy (Viktor Smejkal).................................. 3

Účinná lítost v trestním právu daňovém (JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LLM.) ................................................. 10

Princip neurčitosti a absolutní bezchybnosti (Mgr. Soňa Stará, LL.M.Eur., Mgr. Zdeňka Hermanová)............... 14

Zdanění v amerických státech se značně liší (Petr Gola)............................................................................... 20

Recenze: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)........................... 22

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 23

Sbírka rozhodnutí ve věcech daňových....................................................................................................... 25

Specific financial-legal relations and some issues their legislation (Viktor Smejkal)........................................... 3

Active repentance in Criminal Tax Law (Ondřej Trubač) ............................................................................... 10

Principle of uncertainty and unconditional infallibility (Soňa Stará, Zdeňka Hermanová)................................ 14

Taxation in American States differ widely (Petr Gola)................................................................................... 20

Review (Karel Marek) ................................................................................................................................. 22

Judicature of the European Court of Justice (Viktor Smejkal)........................................................................ 23

The Digest of the Judgments in Case of the Tax Law................................................................................... 25

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz