> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. dubna 2011 v 07.56 hod.

The Bounds Test to the Level Relationship and Causality between

Foreign Direct Investment and International Tourism:

The Case of Turkey.......................................................................................6

Test vazeb na úrovni vztahu a kauzality mezi přímými zahraničními investicemi a mezinárodním turismem: případová studie Turecka Salih Katircioglu

Efficiency Analysis of Czech Organic Agriculture...................................14

Analýza efektivnosti českého ekologického zemědělství Zdeňka Malá

Economic Growth and Unemployment Rate of the Transition

Country - the Case of the Czech Republic 1996-2009...........................29

Ekonomický růst a míra nezaměstnanosti za podmínek přechodu od plánované k tržní ekonomice - případová studie CR 1996-2009 Elena Mielcová

Vývoj průmyslové koncentrace a specializace v regionech NUTS3 České republiky v kontextu dynamizace regionální komparativní výhody........................................................................................................38

The Development of Industrial Concentration and Specialization in the Czech Republic NUTS3 Regions in the Regional Comparative Advantage Context Jana Šimanová, Filip Trešl

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Simultánne riadenie ekonomiky a procesov znalosťou pridanej hodnoty......................................................................................................53

Simultaneous Management of Economics and Business Processes by Added Value Knowledge Rastislav Rajnoha, Ján Dobrovič

Personální controlling a řízení personálních procesů...........................70

Personnel Controlling and Personnel Process Management Alice Reissová, Karel Hrach

Benchmarking - Methods of Raising Company Efficiency

by Learning from the Best-ln-Class .........................................................83

Benchmarking - metoda zvyšování výkonnosti podniku učením se od nejlepších z oboru Barbora Jetmarová

Preferencie vysokoškolských študentov v profesionálnom živote

a ich predstavy o vlastnom podnikaní....................................................97

Preferences of University Students in Professional Life and Their Notions about Own Business Marta Flešková, Barbora Babiaková, Gabriela Nedělová

Finance

Finance

Market Efficiency, Thin Trading and Non-Linear Behavior:

Emerging Market Evidence from Sri Lanka............................................112

Efektivnost, Thin Trading a nelineární chování: důkaz z rozvojové ekonomiky Srí Lanky Chandrapala Pathirawasam, I M S K Idirisinghe

Informační management

Information Management

Enhancing Business Process Management with Knowledge.............123

Obohacení fízení podnikových procesu znalostmi Václav Slavíček

Různé

Recenze knih.............................................................................................135

Book Review

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz