> Obsahy časopisů pro ESF

Archív časopisu Moderní obec

Popis: TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN. POUŽIJTE ODKAZ NA WEB ČASOPISU.
FULLTEXT ČASOPISU JE DOSTUPNÝ Z NAŠÍ DATABÁZE ANOPRESS.
Moderní obec poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic.
ISSN: 1211-0507
Web: http://moderniobec.cz/

ročníkčíslopdftextčasová známka


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz