> Obsahy časopisů pro ESF

Archív časopisu Obec & finance

Popis: TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN.
VĚTŠINA ČLÁNKŮ VE FULLTEXTU JE DOSTUPNÁ NA WEBU ČASOPISU.
Časopis Obec & finance v tištěné podobě zanikl v prosinci 2022. Od ledna 2023 funguje pouze online pod hlavičkou Deníku veřejné správy.
FULLTEXT: https://www.obecafinance.cz/
Časopis je určen především představitelům obcí a měst, úřadům veřejné správy a firmám, které nabízejí své výrobky a služby municipální sféře. Časopis je distribuován do všech obcí a měst ČR, na všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady.
ISSN: 1211-4189
Web: http://www.obecafinance.cz/

ročníkčíslopdftextčasová známka


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz