> Obsahy časopisů pro ESF

Archív časopisu Veřejná správa

Popis: TENTO ČASOPIS NENÍ V NAŚÍ DATABÁZI UKLÁDÁN.
NA WEBU ČASOPISU JSOU OBSAHY OD R. 1998, FULLTEXT U ČLÁNKŮ STARŠÍCH JEDNOHO ROKU.
Archív s fultexty: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-904484.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

ISSN: 0027-8009
Web: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava.aspx

ročníkčíslopdftextčasová známka


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz