> Obsahy časopisů pro ESF

Nápověda

Popis aplikace

Aplikace přináší aktuální obsahy hlavních českých sociálně-ekonomických periodik; díky tomu se můžete pravidelně dozvídat „o čem se píše“, aniž musíte chodit do SVI. Aktuálně se jedná o patnáct periodik, některé z nich mají dokonce webový fulltext (např. Finance a úvěr).
Obsahy časopisů jsou skenovány do PDF bezprostředně po doručení do SVI a uloženy do dokumentového serveru IS MU, kde podléhají procesu rozpoznání znaků (OCR). Výsledná elektronická data jsou pak shromažďována v databázi a zpřístupována prostřednictvím tohoto webu.

Vyhledávání v obsazích

Nad databází funguje jednoduché vyhledávání. V odpovědích budou všechny výsledky obsahující alespoň jedno zadané klíčové slovo. Hledá se včetně diakritiky, namísto skupiny libovolných znaků lze použít zástupný znak *. Znak " nelze pro vyhledávání použít.
Zde upozorňujeme na skutečnost, že některá periodika jsou psána jen anglicky, pro hledání v nich je tak nutno využít anglické výrazy.

Informování e-mailem

O nových obsazích budete pravidelně informováni e-mailem současně se sdělením o ohlášených knihách.

Co ostatní časopisy

Pokud nabudete dojmu, že některé široce využívané a významné periodikum v našem výběru chybí, je možné doporučit jeho monitorování.


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz